Liberal Analyst: Waukesha Vote Shift Makes Statistical Sense