White House Spokesman: 'I Know Three Women, Personally, Named Hilary Rosen'